Cantus

Cantus
Codex

Een aantal keer per jaar komen wij samen om te cantussen.
Tijdens een cantus worden er liederen uit de studentencodex gezongen en wordt er bier gedronken.

De Eligia cantussen vinden meestal plaats in den aalmoezenier en beginnen meestal om 20u30.

De belangrijkste regels bij onze cantussen zijn de volgende:

  • Een cantus is enkel toegankelijk voor mensen die gedoopt zijn bij een studentenclub.
  • Als de praeses of de cantor het woord hebben wordt er gezwegen.
  • Na het commando “silentium” wordt er gezwegen.
  • Schachten nemen plaats in de schachtenbak onder leiding van de schachtenmeester/-temmer.
  • Prositten (=> elkaar toedrinken) kan tussen de liedjes wanneer niemand het woord heeft.

Onze eerste cantus van het academiejaar is het schachtenconvent. Dit is uitzonderlijk een cantus waar iedereen die geïnteresseerd is om zich bij Eligia te laten dopen welkom is om eens een echte Eligia cantus mee te maken.

Deze vindt dit jaar plaats op 26 september in Den Aalmoezenier.

Mühlberg_-_Cantus

 

Studentendoop